Глаголи

PDF файл за сваляне: 250 глагола

Това са 250 от най-използваните глаголи в датския език. В първата част глаголите са подредени по популярност, а във втората по азбучен ред. Препоръчително е да свалите PDF файлът в началото на тази страница за офлайн четене.

De 250 almindeligste verber (udsagnsord):
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at være er var har været Vi er næsten altid hjemme.
at have har havde har haft Vi har haft mange gæster denne sommer.
at kunne kan kunne har kunnet Kan du spille klaver?
at blive bliver blev er blevet Han blev meget forskrækket, da han så prisen.
at skulle skal skulle har skullet Vi skulle hjælpe til med at lave maden.
at ville vil ville har villet Vil du med l bografen?
at få får fik har fået De fk mange gaver til jul.
at sige siger sagde har sagt Hvad sagde hun, da du kom for sent?
at komme kommer kom er/har kommet De kom til Danmark for fire år siden.
at gå går gii er/har gået De gik hjem kokken 3.
at gøre gør gjorde har gjort Hvad gjorde du, da du havde tabt din pung?
at se ser har set Jeg så en kat l haven.
at måtte måtte har måttet Vi må gerne gå ud l pausen.
at tage tager tog har taget De tager toget l skole.
at give giver gav har givet Gav du ham en bog i fødselsdagsgave?
at stå står stod er/har stået Hvornår stod du op l morges?
at finde finder fandt har fundet Vi fandt en ny lejlighed i Hjørring.
at holde holder holdt har holdt Jeg holder fødselsdag på søndag.
at sætte sætter satte har sat Jeg satte mig l sofaen.
at vise viser viste har vist Kan du vise mig, hvordan maskinen virker?
at bruge bruger brugte har brugt Vl bruger blyanter, når vi skriver.
at ligge ligger har ligget Han er meget syg, så han har ligget på hospitalet l en hel måned.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at vide ved vidste har vidst Jeg ved ikke, hvor de bor nu.
at tro tror troede har troet Han troede, at hun var sur på ham.
at mene mener mente har ment Hvad mener du om regeringen.
at ske sker skete er sket Hvad skete der i lørdags?
at fortælle fortæller fortalte har fortalt Har du fortalt, at vi skal flytte?
at høre hører hørte har hørt Vi hørte musik hele aftenen.
at lave laver lavede har lavet Han har iavet aftensmad tii hele familien.
at lægge lægger lagde har lagt Vi i du iægge avisen på bordet?
at skrive skriver skrev har skrevet De skrev mange e-mails hver dag.
at sidde sidder sad har siddet Hun sad og græd.
at lade lader lod har ladet Han iader som om, han forstår det hele.
at spile spiler spilede har spllet Børnene spillede fed bold hele dagen.
at synes synes syntes har syntes Vi syntes ikke om hendes nye kæreste.
at følge følger fulgte har fulgt Han fulgte sin datter i børnehave.
at begynde begynder begyndte er begyndt Det begyndte at regne.
at køre kører kørte er/har kørt Vi kører hjem kokken 3.
at stile stiler stilede har stilet Jeg stiller mælken tilbage i køleskabet.
at tænke tænker tænkte har tænkt Har du tænkt på at tage en uddannelse?
at kalde kalder kaldte har kaldt Han kalder på sin hund.
at ønske ønsker ønskede har ønsket Hvad ønsker du dig til fødselsdagen?
at slå slår slog har slået Barnet faldt på fortovet og slog sit knæ.
at leve lever levede har levet Han iever stadig og har det godt.
at føre fører førte har ført Han førte Tour de France i ni dage.
at burde bør burde har burdet Man bør ikke slå sin bedstemor.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at spørge spørger spurgte har spurgt Du skal spørge, hvis du ikke forstår.
at arbejde arbejder arbejdede har arbejdet Hvor arbejder du nu!
at skabe skaber skabte har skabt De skabte en god forretning på kort tid.
at sende sender sendte har sendt Vi sender børnene i skole kokken halv otte.
at falde falder faldt er faldet Kartoflerne er faldet i pris.
at kende kender kendte har kendt Vi kendte ham godt.
at vælge vælger valgte har valgt De valgte ham tii statsminister.
at føle føler følte har følt; Han føler sig rask igen.
at betyde betyder betød har betydet Vi forstår godt, hvad det betyder.
at trække trækker trak har trukket Mødet trak ud tii
at samle samler samlede har samlet Han samlede på frimærker, da han var dreng.
at vente venter ventede har ventet Vi venter på bussen.
at forstå forstår forstod har forstået Forstår du, hvad han siger!
at gælde gælder gjaldt Denne iov gælder ikke for Færøerne og Grønland.
at betale betaler betalte har betalt Jeg betalte med Dankort.
at nå når nåede har nået Jeg nåede ikke bussen.
at prøve prøver prøvede har prøvet De prøvede meget tøj, men de købte ikke noget.
at rejse rejser rejste er/har rejst Han har rejst hele verden rundt.
at købe køber købte har købt Jeg har glemt at købe ris.
at bo bor boede har boet Hvor bor du!
at tale taler talte har talt Taler du engelsk!
at læse læser læste har læst Læser du mange aviser!
at svare svarer svarede har svaret Jeg svarede ikke på alle spørgsmålene.
at vende vender vendte er/har vendt Han vendte sig om på den anden side.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at vinde vinder vandt har vundet Han vandt 22 millioner i Lotto.
at sælge sælger solgte har solgt Vi sigte vores hus sidste år.
at hjælpe hæl per hjalp har hjulpet Han hjælper sin far med at vaske op.
at møde møder mødte er/har mødt Jeg mødte min gamle nabo i Føtex.
at forsøge forsøger forsøgte har forsøgt Jeg forsøgte at ringe til ham, men der blev ikke svaret.
at lære lærer lærte har lært De lærte engelsk i femte klasse.
at hedde hedder hed har heddet De hedder Andersen tii efternavn.
at findes findes fandtes Der findes ingen dansk-indonesisk ordbog.
at fortsætte fortsætter fortsatte har fortsat Vi fortsætter på side 43.
at stige stiger steg er steget Priserne stiger hver dag.
at lyde lyder lød har lydt Det lyder ikke godt# når han synger.
at kræve kræver krævede har krævet Arbejdet krævede mange kræfter.
at passe passer passede har passet De passer deres børn meget godt.
at sikre siirer silede har siiret Du ska i sikre dig, at døren er rigtigt låst.
at klare klarer klarede har klaret Han klarer sig godt i skolen.
at koste koster kostede har kostet Kjolen kostede kun 200 kr.
at starte starter startede er/har startet Han kunne ikke starte sin bil.
at søge søger søgte har søgt De søger en ny iærer.
at tælle tæller talte har talt Han talte sine penge og blev meget hurtigt færdig.
at bryde bryder brød har brudt Han brød sig ikke om, hvad andre mente.
at bygge bygger byggede har bygget De bygger et nyt hus.
at lukke lukker lukkede er/har lukket Butikken iukker klokken halv seks.
at mærke mærker mærkede har mærket Han kunne mærke, at han var ved at blive træt.
at virke virker virkede har virket Printeren virkede ikke i går.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at opleve oplever oplevede har oplevet De oplevede mange spændende ting på deres rejse.
at bringe bringer bragte har bragt Han bragte aviser ud tidigt om morgenen.
at handle handler handlede har handlet Bogen handler om et bankrøveri.
at ændre ændrer ændrede har ændret Vejret ændrede sig i øbet af eftermiddagen.
at ligne ligner lignede har lignet Han iign er sin far.
at bede beder bad har bedt Læreren bad ham tie stile.
at dreje drejer drejede har drejet Bilen drejede stile om hjørnet
at nævne nævner nævnede har nævnt Han nævnede det ikke med et ord.
at udvikle udvikler udviklede har udviklet Hun har udviklet sig tii en rigtig skrap kælling.
at bestå består bestod har bestået Han har bestået sin eksamen.
at flytte flytter flyttede har flyttet De flyttede til Ålborg sidste år.
at elske elsker elskede har elsket Han elskede sin kone og sine børn.
at spise spiser spiste har spist Jeg er ikke sulten, for jeg har iige spist.
at regne regner regnede har regnet Det regnede hele ferien.
at mangle mangler manglede har manglet Vi mangler mælk.
at bære bærer bar har båret Hun bærer også hans skoletaske.
at ansætte ansætter ansatte har ansat De ansatte en ny sekretær.
at udsende udsender udsendte har udsendt De udsender nyheder 24 timer i døgnet.
at fylde fylder fyldte har fyldt Vi fylder kurven op med tomater.
at hænge hænger hængte har hængt Vi hængte vasketøjet op udenfor.
at løbe løber løb er/har løbet De løb forbi deres forældre.
at forklare forklarer forklarede har forklaret Læreren forklarede de nye ord.
at lykkes lykkes lykkedes er lykkedes De lykkedes mig at træffe ham hjemme.
at ringe ringer ringede har ringet Jeg ringer tii dig i morgen eftermiddag.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at vokse vokser voksede er/har vokset Planterne vokser godt.
at deltage deltager deltog har deltaget Vi deltog i en konkurrence.
at håbe håber håbede har håbet Vi håber, at vi vinder i Lotto.
at lide lider led har lidt Han ider af sukkersyge.
at modtage modtager modtog har modtaget Jeg modtog en pakke med posten.
at oplyse oplyser oplyste har oplyst Jeg kan oplyse dig om, at du ska i starte kl. 8.
at foregå foregår foregik er foregået Hvad foregår der her!
at løse løser løste har løst Han har løst sin opgave godt.
at danne danner dannede har dannet De har dannet et rockband.
at huske husker huskede har husket Husker du, hvor de bor henne!
at foretage foretager foretog har foretaget Barnet stjai i supermarkedet, men forældrene foretog sig intet.
at hente henter hentede har hentet Hun hentede børnene i børnehaven.
at skyldes skyldes skyldtes Han har hovedpine, men han ved ikke, hvad det skyldes.
at slippe slipper slap har sluppet Du slipper for at gå hjem, jeg giver dig et iift.
at forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet Min kuglepen er forsvundet.
at glemme glemmer glemte har glemt Jeg har glemt, hvad han hedder.
at kigge kigger kiggede har kigget Hun kiggede ud ad vinduet.
at miste mister mistede har mistet Jeg har mistet mine nøgler.
at gennemføre gennemfører gennemførte har gennemført De gennemførte væddeløbet.
at åbne åbner åbnede har åbnet Hun åbnede vinduerne på vid gab.
at fjerne fjerner fjernede har fjernet Vi fjernede alle de gamle aviser.
at forlade forlader forlod har forladt De for od deres hjemland for 3 år siden.
at snakke snakker snakkede har snakket Hun snakker for meget.
at slutte slutter sluttede har sluttet/er slut Dagen sluttede med solkskinsvejr.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at dække dækker dækkede har dækket De dækker bord til frokosten.
at tjene tjener tjente har tjent De tjener ca. 100 kr. i timen.
at anvende anvender anvendte har anvendt De må gerne anvende ordbøger til eksamen.
at øge øger øgede har øget Regeringen øgede ti/skuddet t landbruget.
at rette retter rettede har rettet Jeg retter alle opgaverne l aften.
at undgå undgår undgik har undgået Du undgår kke at skulle til eksamen.
at gribe griber greb har grebet Han greb boden.
at opstå opstår opstod er opstået Der opstod panik i restauranten, da der var brand l køkkenet.
at tabe taber tabte har tabt De tabte 2-0 til Fo tu na Hjørring.
at behandle behandler behandlede har behandlet Lægen behandlede ham for lungebetændelse.
at ende ender endte er endt Bogen ender godt.
at indgå indgår indgii har indgået De har lndgået en aftale om at hjælpe hinanden.
at kaste kaster kastede har kastet Jeg kaster bolden tilbage.
at ramme rammer ramte er/har ramt Bolden ramte vinduet# som gik l stykker.
at interessere interesserer interesserede har interesseret Jeg lnteresserer mig kke for sport.
at styre styrer styrede har styret Hun styrede bilen lige lnd l et træ.
at skifte skifter skiftede har skiftet Jeg har skiftet mening om ham.
at beslutte beslutter besluttede har besluttet Vl besluttede at flytte på landet.
at opnå opnår opnåede har opnået Du opnår lntet ved at råbe højt:.
at fungere fungerer fungerede har fungeret Hvordan fungerer denne maskine?
at føde føder fødte har født Hun fødte barnet på sygehuset.
at råbe råber råbte har råbt Han råber altid højt:.
at ses ses sås Vi sås tit, da vi boede i Høbenhavn.
at betragte betragter betragtede har betragtet Jeg betragter ham som et stort fjols.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at dø dør døde er død Han døde for seks år siden.
at true truer truede har truet Hun truer med at flytte hjem tii sin mor.
at behøve behøver behøvede har behøvet Behøver vi snakke mere om det!
at tegne tegner tegnede har tegnet Han har selv tegnet huset.
at foreslå foreslår foreslog har foreslået Må jeg foreslå, at vi drikker en kop kaffe først!
at indeholde indeholder indeholdt har indeholdt Tasken indeholdt bl.a. en tegnebog og en mobiltelefon.
at opdage opdager opdagede har opdaget Han opdagede ikke, at børnene kom for sent hjem.
at skyde skyder skød har skudt Jeg skyder på, at du ska i bruge ca. 2 kg. mel.
at drikke drikker drak har drukket Vi drak te kokken halv fem.
at forvente forventer forventede har forventet Hvad forventer du egentlig!
at optage optager optog er/har optaget Hun optog det hele på bånd.
at træde træder trådte har trådt Du må ikke træde på glasskårene.
at sørge sørger sørgede har sørget Hun sørger for, at de iaver deres hjemmearbejde.
at afvise afviser afviste har afvist Han afviste deres påstande fuldstændigt.
at dele deler delte har delt De delte en sodavand.
at benytte benytter benyttede har benyttet De benytter sig af et mærkeligt sprog.
at støtte støtter støttede har støttet De støtter regeringen.
at tvinge tvinger tvang har tvunget Ingen tvinger dig til at tage med.
at skaffe skaffer skaffede har skaffet De har skaffet sig en masse problemer.
at stikke stikker stak har stukket Bien har stukket ham på næsen.
at stoppe stopper stoppede har stoppet Bussen stopper henne ved Brugsen.
at beskrive beskriver beskrev har beskrevet Han beskrev sit gamle hus for hende.
at tø tør tøede har tøet Når isen tør, er det ved at blive forår.
at kæmpe kæmper kæmpede har kæmpet De kæmper mod regeringssoldaterne.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at drive driver drev har drevet De drev forretning på hovedgaden i mange år.
at dræbe dræber dræbte har dræbt Vi dræbte 10 fluer i går.
at undersøge undersøger undersøgte har undersøgt Lægen undersøger sine patienter
at glæde glæder glædede har glædet Børnene glæder sig tiliul.
at melde melder meldte har meldt Han har meldt indbruddet tii politiet.
at omfatte omfatter omfattede har omfattet Arven omfattede blandt andet en frimærkesamling.
at bestemme bestemmer bestemte har bestemt Hvem bestemmer hjemme hos dig?
at konstatere konstaterer konstaterede har konstateret Jeg konstaterede, at kursisten var gået hjem.
at tilbyde tilbyder tilbød har tilbudt De tilbød ham, at han kunne blive der.
at understrege understreger understregede har understreget Han understregede, at de ikke ville finde sig i ballade.
at blande blander blandede har blandet Hun blander sig i alting.
at vedtage vedtager vedtog har vedtaget De vedtog den nye iov i mandags.
at indføre indfører indførte har indført De indførte nye regler sidste år.
at placere placerer placerede har placeret Den karakter placerer hende blandt de 3 bedste.
at synge synger sang har sunget De sang morgensang hver dag.
at spare sparer sparede har sparet Vi sparer sammen til vores sommerferie.
at besøge besøger besøgte har besøgt Han besøgte aldrig sine brødre.
at sove sover sov har sovet De sov på gulvet.
at lytte lytter lyttede har lyttet De lyttede tii radioen.
at eksistere eksisterer eksisterede har eksisteret Den regel eksisterer ikke mere.
at yde yder ydede har ydet Han yder en stor indsats.
at acceptere accepterer accepterede har accepteret Vi accepterede hans forklaring.
at løfte løfter løftede har løftet Han løftede sin søn op på sine skuldre.
at præsentere præsenterer præsenterede har præsenteret De præsenterede sig for hinanden.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at udtrykke udtrykker udtrykte har udtrykt Ministeren udtrykte stor tilfredshed med forhandlingerne.
at byde byder bød har budt De bød os på kaffe og kage.
at diskutere diskuterer diskuterede har diskuteret Hvad diskuterer I?
at ødelægge ødelægger ødelagde har ødelagt Barnet ødelagde straks sit nye iegetøj.
at bevare bevarer bevarede har bevaret De bevarede de gamle huse for eftertiden.
at presse presser pressede har presset De pressede ham ti i at gå ti i eksamen.
at fremstile fremstiler fremstiler har fremstilet Fabrikken fremstiller marmelade.
at brænde brænder brændte har brændt Huset brændte ned tii grunden.
at overtage overtager overtog har overtaget Han overtog sin fars forretning for 3 år siden.
at præge præger prægede har præget Landet er præget af den iange borgerkrig.
at udføre udfører udførte har udført Han udførte sit arbejde omhyggeligt.
at ryge ryger røg har røget Hun røg 60 cigaretter om dagen.
at udsætte udsætter udsatte er/har udsat Mødet er udsat tii næste uge.
at springe springer sprang er/har sprunget Vi springer over kapitel 4.
at love lover lovede har lovet Vi iovede at iave vores hjemmearbejde hver dag.
at flyve flyver fløj er/har ftøjet De fløj tii Spanien.
at erkende erkender erkendte har erkendt Han erkendte, at det ikke gik.
at udtale udtaler udtalte har udtalt Hvordan udtaler man det?
at opgive opgiver opgav har opgivet De har opgivet at iære tysk.
at bevæge bevæger bevægede har bevæget Noget bevægede sig under tæppet.
at udgøre udgør udgjorde har udgjort Indvandrere udgør ca. 12% af befolkningen.
at pege peger pegede har peget De pegede på den iille hund.
at mødes mødes mødtes har mødtes De mødtes hver torsdag.
at trænge trænger trængte har trængt Jeg trænger tii en kop te.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at smide smider smed har smidt Vi smed de gamle møbler ud.
at afsløre afslører afslørede har afsløret De afslørede, at de lkke selv havde lavet opgaven.
at forestile forestiler forestilede har forestilet Vi kunne lkke se, hvad biledet forestillede.
at smile smiler smilede har smilet De smiler hele tiden.,
at dukke dukker dukkede har dukket Han glemte at dukke sig, da boden kom.
at medføre medfører medførte har medført Det kraftige regnvejr medførte oversvømmede kældre.
at tilade tilader tilod har tilladt Han t/od lkke børnene at gå ud om aftenen.
at vurdere vurderer vurderede har vurderet Huset bev vurderet til 2 millioner kr.
at producere producerer producerede har produceret Danmark producerer meget bacon.
at sele seler sejlede har sejlet Vi sejlede til Sverige med færgen.
at skjule skjuler skjulte har skjult De skjute sig l skoven 12 uger.
at begrænse begrænser begrænsede har begrænset Hans viden om landet begrænser sig til det, hans venner har fortalt ham.
at etablere etablerer etablerede har etableret De etablerede en ny fabrik i Kina.
at koge koger kogte har kogt Vandet koger nu!
at lede leder ledte har ledt Jeg har ledt efter den bog i fere timer.
at frygte frygter frygtede har frygtet Han frygtede mere for tandlægeregningen end for tandlægen.
at overveje overvejer overvejede har overvejet Har du overvejet at flytte til en anden by?
at tilføje tilføjer tilføjede har tilføjet Han tilføjede, at de havde tænkt meget over det.
at stemme stemmer stemte har stemt Har du stemt på ham?
at skære skærer skar har skåret Han skar brødet l skiver.
at træffe træffer traf har truffet Jeg traf ham i Ålborg.
De samme verber i alfa betis (rækkefølge:
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at acceptere accepterer accepterede har accepteret Vi accepterede hans forklaring.
at afsløre afslører afslørede har afsløret De afslørede, at de ikke selv havde iavet opgaven.
at afvise afviser afviste har afvist Han afviste deres påstande fuldstændigt.
at ansætte ansætter ansatte har ansat De ansatte en ny sekretær.
at anvende anvender anvendte har anvendt De må gerne anvende ordbøger ti eksamen.
at arbejde arbejder arbejdede har arbejdet Hvor arbejder du nu!
at bede beder bad har bedt Læreren bad ham tie stile.
at begrænse begrænser begrænsede har begrænset Hans viden om iandet begrænser sig ti det, hans venner har fortalt ham.
at begynde begynder begyndte er begyndt Det begyndte at regne.
at behandle behandler behandlede har behandlet Lægen behandlede ham for iungebetændelse.
at behøve behøver behøvede har behøvet Behøver vi snakke mere om det!
at benytte benytter benyttede har benyttet De benytter sig af et mærkeligt sprog.
at beskrive beskriver beskrev har beskrevet Han beskrev sit gamle hus for hende.
at beslutte beslutter besluttede har besluttet Vi besluttede at flytte på iandet.
at bestemme bestemmer bestemte har bestemt Hvem bestemmer hjemme hos dig!
at bestå består bestod har bestået Han har bestået sin eksamen.
at besøge besøger besøgte har besøgt Han besøgte aldrig sine brødre.
at betale betaler betalte har betalt Jeg betalte med Dankort.
at betragte betragter betragtede har betragtet Jeg betragter ham som et stort fjols.
at betyde betyder betød har betydet Vi forstår godt, hvad det betyder.
at bevare bevarer bevarede har bevaret De bevarede de gamle huse for eftertiden.
at bevæge bevæger bevægede har bevæget Noget bevægede sig under tæppet.
at blande blander blandede har blandet Hun blander sig i alting.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at blive bliver blev er blevet Han blev meget forskrækket# da han så prisen.
at bo bor boede har boet Hvor bor du!
at bringe bringer bragte har bragt Han bragte aviser ud tidigt om morgenen.
at bruge bruger brugte har brugt Vi bruger blyanter, når vi skriver.
at bryde bryder brød har brudt Han brød sig ikke om, hvad andre mente.
at brænde brænder brændte har brændt Huset brændte ned tii grunden.
at burde bør burde har burdet Man bør ikke slå sin bedstemor.
at byde byder bød har budt De bød os på kaffe og kage.
at bygge bygger byggede har bygget De bygger et nyt hus.
at bære bærer bar har båret Hun bærer også hans skoletaske.
at danne danner dannede har dannet De har dannet et rockband.
at dele deler delte har delt De delte en sodavand.
at deltage deltager deltog har deltaget Vi deltog i en konkurrence.
at diskutere diskuterer diskuterede har diskuteret Hvad diskuterer I?
at dreje drejer drejede har drejet Bilen drejede stile om hjørnet
at drikke drikker drak har drukket Vi drak te kokken halv fem.
at drive driver drev har drevet De drev forretning på hovedgaden i mange år.
at dræbe dræber dræbte har dræbt Vi dræbte 10 fluer i går.
at dukke dukker dukkede har dukket Han glemte at dukke sig, da bolden kom.
at dække dækker dækkede har dækket De dækker bord tii frokosten.
at dø dør døde er død Han døde for seks år siden.
at eksistere eksisterer eksisterede har eksisteret Den regei eksisterer ikke mere.
at elske elsker elskede har elsket Han elskede sin kone og sine børn.
at ende ender endte er endt Bogen ender godt.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at erkende erkender erkendte har erkendt Han erkendte, at det lkke gik.
at etablere etablerer etablerede har etableret De etablerede en ny fabrik i Kina.
at falde falder faldt er faldet Kartoflerne er faldet l pris.
at finde finder fandt har fundet Vi fandt en ny lejlighed i Hjørring.
at findes findes fandtes Der findes lngen dansk-indonesisk ordbog.
at fjerne fjerner fjernede har fjernet Vi fjernede alle de gamle aviser.
at flytte flytter flyttede har flyttet De fyttede til Ålborg sidste år.
at flyve flyver fløj er/har fløjet De føj til Spanien.
at foregå foregår foregii er foregået Hvad foregår der her?
at foreslå foreslår foreslog har foreslået Må jeg foreslå, at vi drikker en kop kaffe først?
at forestille forestiller forestillede har forestillet Vl kunne lkke se, hvad biledet forestillede.
at foretage foretager foretog har foretaget Barnet stjal l supermarkedet, men forældrene foretog sig lntet.
at forklare forklarer forklarede har forklaret Læreren forklarede de nye ord.
at forlade forlader forlod har forladt De forlod deres hjemland for 3 år siden.
at forstå forstår forstod har forstået Forstår du, hvad han siger?
at forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet Min kuglepen er forsvundet.
at forsøge forsøger forsøgte har forsøgt Jeg forsøgte at ringe til ham, men der blev lkke svaret.
at fortsætte fortsætter fortsatte har fortsat Vl fortsætter på side 43.
at fortælle fortæller fortalte har fortalt Har du fortalt, at vl skal flytte?
at forvente forventer forventede har forventet Hvad forventer du egentlig?
at fremstile fremstiller fremstiller har fremstilet Fabrikken fremstiller marmelade.
at frygte frygter frygtede har frygtet Han frygtede mere for tandlægeregningen end for tandlægen.
at fungere fungerer fungerede har fungeret Hvordan fungerer denne maskine?
at fylde fylder fyldte har fyldt Vi fylder kurven op med tomater.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at føde føder fødte har født Hun fødte barnet på sygehuset.
at føle føler følte har følt; Han føler sig rask igen.
at følge følger fulgte har fulgt Han fulgte sin datter i børnehave.
at føre fører førte har ført Han førte Tur de France i ni dage.
at få får fii har fået De fik mange gaver tiljul.
at gennemføre gennemfører gennemførte har gennemført De gennemførte væddeløbet.
at give giver gav har givet Gav du ham en bog i fødselsdagsgave!
at glemme glemmer glemte har glemt Jeg har glemt, hvad han hedder.
at glæde glæder glædede har glædet Børnene glæder sig tii JuI.
at gribe griber greb har grebet Han greb bolden.
at gælde gælder gjaldt Denne iov gælder ikke for Færøerne og Grønland.
at gøre gør gjorde har gjort Hvad gjorde du, da du havde tabt din pung!
at gå går gii er/har gået De gik hjem kokken 3.
at handle handler handlede har handlet Bogen handler om et bankrøveri.
at have har havde har haft Vi har haft mange gæster denne sommer.
at hedde hedder hed har heddet De hedder Andersen til efternavn.
at hente henter hentede har hentet Hun hentede børnene i børnehaven.
at hjælpe hælper hjalp har hjulpet Han hjælper sin far med at vaske op.
at holde holder holdt har holdt Jeg holder fødselsdag på søndag.
at huske husker huskede har husket Husker du, hvor de bor henne!
at hænge hænger hængte har hængt Vi hængte vasketøjet op udenfor.
at høre hører hørte har hørt Vi hørte musik hele aftenen.
at håbe håber håbede har håbet Vi håber, at vi vinder i Lotto.
at indeholde indeholder indeholdt har indeholdt Tasken indeholdt bl.a. en tegnebog og en mobiltelefon.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at indføre indfører indførte har indført De indførte nye regier sidste år.
at indgå indgår indgii har indgået De har indgået en aftale om at hjælpe hinanden.
at interessere interesserer interesserede har interesseret Jeg interesserer mig ikke for sport.
at kalde kalder kaldte har kaldt Han kalder på sin hund.
at kaste kaster kastede har kastet Jeg kaster bolden tilbage.
at kende kender kendte har kendt Vi kendte ham godt.
at kigge kigger kiggede har kigget Hun kiggede ud ad vinduet.
at klare klarer klarede har klaret Han klarer sig godt i skolen.
at koge koger kogte har kogt Vandet koger nu!
at komme kommer kom er/har kommet De kom til Danmark for fire år siden.
at konstatere konstaterer konstaterede har konstateret Jeg konstaterede, at kursisten var gået hjem.
at koste koster kostede har kostet Kjolen kostede kun 200 kr.
at kræve kræver krævede har krævet Arbejdet krævede mange kræfter.
at kunne kan kunne har kunnet Kan du spille klaver?
at kæmpe kæmper kæmpede har kæmpet De kæmper mod regeringssoldaterne.
at købe køber købte har købt Jeg har glemt at købe ris.
at køre kører kørte er/har kørt Vi kører hjem kokken 3.
at lade lader lod har ladet Han iader som omi han forstår det hele.
at lave laver lavede har lavet Han har iavet aftensmad til hele familien.
at lede leder ledte har ledt Jeg har iedt efter den bog i flere timer.
at leve lever levede har levet Han iever stadig og har det godt.
at lide lider led har lidt Han iider af sukkersyge.
at ligge ligger har ligget Han er meget sygi så han har iigget på hospitalet i en hei måned.
at ligne ligner lignede har lignet Han Hg ner sin far.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at love lover lovede har lovet Vi iovede at iave vores hjemmearbejde hver dag.
at lukke lukker lukkede er/har lukket Butikken iukker kokken halv seks.
at lyde lyder ld har lydt Det lyder ikke godt, når han synger.
at lykkes lykkes lykkedes er lykkedes De lykkedes mig at træffe ham hjemme.
at lytte lytter lyttede har lyttet De iyttede til radioen.
at lægge lægger lagde har lagt Vi du iægge avisen på bordet?
at lære lærer lærte har lært De iærte engelsk i femte klasse.
at læse læser læste har læst Læser du mange aviser?
at lbe lber løb er/har lbet De løb forbi deres forældre.
at lfte lfter løftede har lftet Han løftede sin søn op på sine skuldre.
at lse lser lste har lst Han har løst sin opgave godt.
at mangle mangler manglede har manglet Vi mangler mælk.
at medføre medfører medførte har medført Det kraftige regnvejr medførte oversvømmede kældre.
at melde melder meldte har meldt Han har meldt indbruddet til politiet.
at mene mener mente har ment Hvad mener du om regeringen.
at miste mister mistede har mistet Jeg har mistet mine nøgler.
at modtage modtager modtog har modtaget Jeg modtog en pakke med posten.
at mærke mærker mærkede har mærket Han kunne mærke, at han var ved at blive træt.
at møde møder mødte er/har mødt Jeg mødte min gamle nabo i Føtex.
at mødes mødes mødtes har mødtes De mødtes hver torsdag.
at måtte måtte har måttet Vi må gerne gå ud i pausen.
at nævne nævner nævnede har nævnt Han nævnede det ikke med et ord.
at nå når nåede har nået Jeg nåede ikke bussen.
at omfatte omfatter omfattede har omfattet Arven omfattede blandt andet en frimærkesamling.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at opdage opdager opdagede har opdaget Han opdagede ikke, at børnene kom for sent hjem.
at opgive opgiver opgav har opgivet De har opgivet at iære tysk.
at opleve oplever oplevede har oplevet De oplevede mange spændende ting på deres rejse.
at oplyse oplyser oplyste har oplyst Jeg kan oplyse dig om, at du ska i starte kl. 8.
at opnå opnår opnåede har opnået Du opnår intet ved at råbe højt:.
at opstå opstår opstod er opstået Der opstod panik i restauranten, da der var brand i køkkenet.
at optage optager optog er/har optaget Hun optog det hele på bånd.
at overtage overtager overtog har overtaget Han overtog sin fars forretning for 3 år siden.
at overveje overvejer overvejede har overvejet Har du overvejet at flytte tii en anden by?
at passe passer passede har passet De passer deres børn meget godt.
at pege peger pegede har peget De pegede på den iille hund.
at placere placerer placerede har placeret Den karakter placerer hende blandt de 3 bedste.
at presse presser pressede har presset De pressede ham til at gå til eksamen.
at producere producerer producerede har produceret Danmark producerer meget bacon.
at præge præger prægede har præget Landet er præget af den iange borgerkrig.
at præsentere præsenterer præsenterede har præsenteret De præsenterede sig for hinanden.
at prøve prøver prøvede har prøvet De prøvede meget tøj, men de købte ikke noget.
at ramme rammer ramte er/har ramt Bolden ramte vinduet, som gik i stykker.
at regne regner regnede har regnet Det regnede hele ferien.
at rejse rejser rejste er/har rejst Han har rejst hele verden rundt.
at rette retter rettede har rettet Jeg retter alle opgaverne i aften.
at ringe ringer ringede har ringet Jeg ringer til dig i morgen eftermiddag.
at ryge ryger røg har røget Hun røg 60 cigaretter om dagen.
at råbe råber råbte har råbt Han råber altid højt:.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at samle samler samlede har samlet Han samlede på frimærker, da han var dreng.
at se ser har set Jeg så en kat l haven.
at sele seler sejlede har sejlet Vl sejlede tilSverige med færgen.
at sende sender sendte har sendt Vl sender børnene l skole kokken halv otte.
at ses ses sås Vl sås tit, da vl boede i København.
at sidde sidder sad har siddet Hun sad og græd.
at sige siger sagde har sagt Hvad sagde hun, da du kom for sent?
at siire si irer siirede har siiret Du skal sikre dig, at døren er rigtigt låst.
at skabe skaber skabte har skabt De skabte en ged forretning på kort tid.
at skaffe skaffer skaffede har skaffet De har skaffet sig en masse problemer.
at ske sker skete er sket Hvad skete der l lørdags?
at skifte skifter skiftede har skiftet Jeg har skiftet mening om ham.
at skjule skjuler skjulte har skjult De skjulte sig l skoven 12 uger.
at skrive skriver skrev har skrevet De skrev mange e-mails hver dag.
at skulle skal skulle har skullet Vl skulle hjælpe til med at lave maden.
at skyde skyder skød har skudt Jeg skyder på, at du skal bruge ca. 2 kg. mel.
at skyldes skyldes skyldtes Han har hovedpine, men han ved ikke, hvad det skyldes.
at skære skærer skar har skåret Han skar brødet l skiver.
at slippe slipper slap har sluppet Du slipper for at gå hjem, jeg giver dig et lift.
at slutte slutter sluttede har sluttet/er slut Dagen sluttede med solkskinsvejr.
at slå slår slog har slået Barnet faldt på fortovet og slog sit knæ.
at smide smider smed har smidt Vl smed de gamle møbler ud.
at smile smiler smilede har smilet De smiler hele tiden.,
at snakke snakker snakkede har snakket Hun snakker for meget.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at sove sover sov har sovet De sov på gulvet.
at spare sparer sparede har sparet Vi sparer sammen ti vores sommerferie.
at spile spiler spilede har spllet Børnene spillede fodbold hele dagen.
at spise spiser spiste har spist Jeg er ikke sulten, for jeg har iige spist.
at springe springer sprang er/har sprunget Vi springer over kapitel 4.
at spørge spørger spurgte har spurgt Du skal spørge, hvis du ikke forstår.
at starte starter startede er/har startet Han kunne ikke starte sin bil.
at stemme stemmer stemte har stemt Har du stemt på ham!
at stige stiger steg er steget Priserne stiger hver dag.
at stikke stikker stak har stukket Bien har stukket ham på næsen.
at stile stiler stilede har stilet Jeg stiler mælken tilbage i køleskabet.
at stoppe stopper stoppede har stoppet Bussen stopper henne ved Brugsen.
at styre styrer styrede har styret Hun styrede bilen iige ind i et træ.
at støtte støtter støttede har støttet De støtter regeringen.
at stå står stod er/har stået Hvornår sted du op i morges!
at svare svarer svarede har svaret Jeg svarede ikke på alle spørgsmålene.
at synes synes syntes har syntes Vi syntes ikke om hendes nye kæreste.
at synge synger sang har sunget De sang morgensang hver dag.
at sælge sælger solgte har solgt Vi solgte vores hus sidste år.
at sætte sætter satte har sat Jeg satte mig i sofaen.
at søge søger søgte har søgt De søger en ny iærer.
at sørge sørger sørgede har sørget Hun sørger for, at de iaver deres hjemmearbejde.
at tabe taber tabte har tabt De tabte 2-0 til Fortuna Hjørring.
at tage tager tog har taget De tager toget i skole.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at tale taler talte har talt Taler du engelsk?
at tegne tegner tegnede har tegnet Han har selv tegnet huset.
at tilbyde tilbyder tilbød har tilbudt De tilbed ham, at han kunne blive der.
at tilføje tilføjer tilføjede har tilføjet Han tilføjede, at de havde tænkt meget over det.
at tilade tilader tilod har tilladt Han tillod lkke børnene at gå ud om aftenen.
at tjene tjener tjente har tjent De tener ca. 100 kr. i timen.
at tro tror troede har troet Han troede, at hun var sur på ham.
at true truer truede har truet Hun truer med at flytte hjem til sin mor.
at træde træder trådte har trådt Du må lkke træde på glasskårene.
at træffe træffer traf har truffet Jeg traf ham i Ålborg.
at trække trækker trak har trukket Mede t trak ud til
at trænge trænger trængte har trængt Jeg trænger til en kop te.
at tvinge tvinger tvang har tvunget Ingen tvinger dig til at tage med.
at tælle tæller talte har talt Han talte sine penge og blev meget hurtigt færdig.
at tænke tænker tænkte har tænkt Har du tænkt på at tage en uddannelse?
at tø tør tøede har tøet Når lsen tør, er det ved at blive forår.
at udføre udfører udførte har udført Han udførte sit arbejde omhyggeligt.
at udgøre udgør udgjorde har udgjort Indvandrere udgør ca. 12% af befolkningen.
at udsende udsender udsendte har udsendt De udsender nyheder 24 timer l døgnet.
at udsætte udsætter udsatte er/har udsat Medet er udsat til næste uge.
at udtale udtaler udtalte har udtalt Hvordan udtaler man det?
at udtrykke udtrykker udtrykte har udtrykt Ministeren udtrykte stor tilfredshed med forhandlingerne.
at udvikle udvikler udviklede har udviklet Hun har udviklet sig til en rigtig skrap kælling.
at understrege understreger understregede har understreget Han understregede, at de lkke ville finde sig l ballade.
Navnemåde (Infinitiv) Nutid (præsens) Datid (Imperfektum) Før- nutid (Perfektum) Eksempler
at undersøge undersøger undersøgte har undersøgt Lægen undersøger sine patienter
at undgå undgår undgii har undgået Du undgår ikke at skuiie til eksamen.
at vedtage vedtager vedtog har vedtaget De vedtog den nye iov i mandags.
at vende vender vendte er/har vendt Han vendte sig om på den anden side.
at vente venter ventede har ventet Vi venter på bussen.
at vide ved vidste har vidst Jeg ved ikke, hvor de bor nu.
at ville vil ville har villet Vil du med i bografen!
at vinde vinder vandt har vundet Han vandt 22 millioner i Lotto.
at virke virker virkede har virket Printeren virkede ikke i går.
at vise viser viste har vist Kan du vise mig, hvordan maskinen virker!
at vokse vokser voksede er/har vokset Planterne vokser godt.
at vurdere vurderer vurderede har vurderet Huset blev vurderet ti 2 millioner kr.
at vælge vælger valgte har valgt De valgte ham tii statsminister.
at være er var har været Vi er næsten altid hjemme.
at yde yder ydede har ydet Han yder en stor indsats.
at ændre ændrer ændrede har ændret Vejret ændrede sig i løbet af eftermiddagen.
at ødelægge ødelægger ødelagde har ødelagt Barnet ødelagde straks sit nye legetøj.
at øge øger øgede har øget Regeringen øgede tilskuddet til landbruget.
at ønske ønsker ønskede har ønsket Hvad ønsker du dig til fødselsdagen!
at åbne åbner åbnede har åbnet Hun åbnede vinduerne på vid gab.
Advertisements

2 Коментари to “Глаголи”

  1. Teodora април 26, 2015 at 5:49 pm #

    Примерите не се четат до край. Има някои допуснати грешки, вероятно при набирането.

    • freedanisheducation април 30, 2015 at 2:55 pm #

      Самият дизайн не позволява да покаже цялата таблица, въпреки че пробвах под няколко различни форми да я кача. По-добре е да свалите PDF файлът и да четете от него. Поздрави!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: