C

са. [sirka] adv. —> cirka около
café [kafe] sb. -en, -er, -erne кафене ‘jeg skal på café отивам в кафене
cafeteria [kafa’tejja] sb. -et, -er, -erne сладкарница, ресторант на самообслужване
campere [kam’peb] vb. -r, -de, -t лагерувам, летувам на палатка
camping [ка-тЬец] sb. -en п къмпинг
campingplads [‘,kamberiplas] sb. -en, -er, -erne къмпинг, място за къмпинг
campingvogn [kamperipåwn] sb. -en, -e, -ene караван
cancer [‘kanio] sb. -en Q рак (болест)
cand. [‘kan’d] sb. датска титла „кандидат”, съкращение от лат. candidatus, което показва, че лицето е положило изпит във висше учебно заведение
cand.comm. [‘kan’d ‘кзт\ sb. -men, -mer, -merne кандидат по комуникации
cand.jur. [‘kan’d ‘jua’] sb. -en, -er, -eme кандидат по право
cand.mag. [kan’d ‘maj] sb. -en, -er, -eme магистър (хуманитарни науки)
cand.med. [kan’d ‘med] sb. -en, -er, -eme кандидат по медицина
cappuccino [kapu’tjvno] sb. -en капучино
care of[kce’o bf] c/o п на вниманието на, чрез (в писмо)
carport [ka pou’d] sb. -en, -e, -ene навес за кола
causere [kå’seb] vb. -r, -de, -t говоря или пиша в развлекателен стил
cd [se’de] sb. cd’en, cd’er, cd’erne CD (компакт диск)
cd-rom [se’ ‘de’ ‘rom] sb. -men, -mer, -meme @n CD-ROM (компакт-дисково запаметяващо устройство)
celle [sceh] sb. -n, -r, -те клетка
cello [sjælo] sb. -en, -er, -eme чело, виолончело
cellofan [sælofan] sb. -et целофан
celsius [sæl’sius] sb. целзий
cement [se’mæn’d] sb. -en цемент
censor [sanso] sb. -en, -er, -erne рецензент (на книга или филм); изпитващ
censur [særisuu] sb. -еп цензура
censurere [sænsu’ræb] vb. -r, -de, -t цензурирам
center [sæn’ds] sb. -eret, -re, -rene център
centiliter [sæntijiido] sb. -en, =, -ne сантилитър
centimeter [sænti,me’dj] sb. -en, =, -ne сантиметър
central [sæntral] sb. -en, -er, -erne централа
central [sæntral] adj. -t, -е централен
centralisere [sæntmli’seb] vb. -r, -de, -t централизирам
centralvarme [sæn’traXvæms] sb. -n централно отопление
centrifuge [sæntrifus] sb. -n, -r, -rne центрофуга
centrifugere [sæntrifu’geb] vb. -r, -de, -t центрофугирам
centrum [scentråm] sb. -et, -er, -erne център • byens centrum центърът на града
ceremoni [seræmo’ni] sb. -en, -er, -erne церемония
certifikat [såutifi’ka’d] sb. -et, -er, -erne сертификат
cerut [se’rud] sb. -ten, -ter, -teme малка пуричка
champagne [sjam’panjs] sb. -n шампанско
champignon [sjampinjsti] sb. -en, -er, -erne гъба
chance [sjariss] sb. -n, -r, -те шанс
charlatan [sjoclafan] sb. -en, -er, -erne шарлатан
charme [sja-тз] sb. -n чар
charmere [sja’meb] vb. -r, -de, -t очаровам
charmerende [sja’meons] adj. =, = очарователен
chartek [sja’tæg] sb. -ket, =, -кепе папка
charterrejse [sjædo,rajs3] sb. -n, -r, -rne чартърно пътуване
chat [tjod] sb. -ten @п чат (в интернет)
chatol [sjabll sb. -let, -ler, -lerne секретар (шкаф-бюро)
chatte [tjada] vb. -r, -de, -t чатя (в интернет)
chauffør [sjoføul sb. -en, -er, -erne шофьор
check [sjceg] sb. -ken, =, -кепе чек
chef [sjcej] sb. -en, -er, -erne шеф
chefredaktør [sjafredagføj] sb. -en, -er, -erne главен редактор
chik [‘sjig] adj. -t, -ke шик
chikane [sji’kcrna] sb. -n безпокойство, тревога, нещастие
chikanere [sjika’neb] vb. -r, -de, -t измъчвам, тормозя, безпокоя
chili \’tjili\ sb. -en лютив червен пипер, лютиви чушлета
chip l’tjib] sb. -pen, =, -pene чип
chips [tjips] sb. -en, =, -ene  чипс
chok [sjog] sb. -ket, =, -кепе шок
chokere [sjo’keb] vb. -r, -de, -t шокирам
chokerende [sjj’kebna] adj. =, = шокиращ
chokolade [sjogo’la-дз] sb. -en шоколад
chokoladekage [sjogo’la-dsjcaja] sb. -n, -r, -rе шоколадена торта
ciffer [sifo\ sb. -feret, -re, -rene цифра
cigar [si’ga] sb. -en, -er, -erne пура
cigaret [siga’rdd] sb. -ten, -ter, -terne цигара
cigaretskod [siga’råd,sgåd] sb. -det, -der, -deme фас
cirka (ca.) [suka] adv. около
cirkel [sirgal] sb. -elen, -ler, -lerne кръг
cirkle [sirgh] vb. -r, -de, -t кръжа, обикалям в кръг
cirkulation [sirkula’sjon] sb. -en циркулация
cirkulere [sirku’leb] vb. -r, -de, -t циркулирам
cirkulære [sirku’læ-o] sb. -t, -r, -rne циркулярно писмо
cirkus [‘siukus] sb. -set, =, -sene цирк
cisterne [si’sdåjna] sb. -n, -r, -rne цистерна
citat [si’ta’d] sb. -et, -er, -erne цитат
citere [si’teb] vb. -r, -de, -t цитирам
citron [sitron] sb. -en, -er, -erne лимон
civil [sïoiî] adj. -t, -е цивилен
civilforsvar [si’viîfo^va] sb. -et гражданска защита
civilingeniør [si’viterisjenjøj’] sb. -en, -er, -erne инженер, завършил датския Технически университет
civilisation [sivilisa’sjon] sb. -en, -er, -erne цивилизация
civiliseret [sivili’sebö] adj. -et, -ede цивилизован
cl [sœntiJUdo] sb. —> centiliter сантилитьр
clairvoyant [klœuwa’jand] adj. =, -e ясновидски
cleare [klïo] vb. -r, -de, -t п изяснявам
clips [‘klebs] sb. -en, =, -ene п кламер, шнола
cm [sœntimedo] sb. —> centimeter сантиметър
c/o [se’ Ь] —> care of на вниманието на, чрез (в писмо)
cockpit [‘kogpid] sb. -tet, -ter, -terne кокпит, мястото/кабината на шофьора/летеца
cocktail [kogfæjï] sb. -en, =, -ene п коктейл
cocktailpølse [‘kogtcejlpølss] sb. -n, -r, -rne малка наденичка
cognac [‘konjag] sb. -en коняк
computer [kom’pjwdo] sb. -en, -e, -ne компютър
computerspil [kam’pju-do.sbel] sb. -let, =, -lene компютърна игра
container [konfœjno] sb. -en, -e, -ne n контейнер
cookie [kuki] sb. -n, -r, -me бисквита
cornflakes [ko’jnflœjgs] sb. -en, =, -ene корнфлейкс
courgette [kiu’sjœds] sb. -n, -r, -rne тиквичка
cowboybukser [kowbojpågso] sb. pl. -ne джинси
cpr-nummer [se’pe1âu’nâmb] sb. -eret, -re, -rene ЕГН (единен граждански номер)
creme [kræ’m] sb. -n, -r, -me крем
cremefarvjet [krœ mfccvdô] adj. -et, -ede кремав
cremefraiche [kræ-mfræ-s] sb. -n крем фреш (продукт от заквасена сметана)
croissant [kro’sari\ sb. -еп, -е, -еrе кроасан
culotte [ky’bda] sb. -п пола панталон
curriculum vitae [ku’rikujum ‘vvtce] cv, sb. -et, -er, -erne CV (автобиография)
cv [‘.se’ ve] sb. —> curriculum vitæ CV (автобиография)
cykjel [‘sygal] sb. -len, -ler, -lerne колело • er du på cykel? c колело ли дойде?
cykelbane [‘sygalpa-na] sb. -n, -r, -rne колоездачна писта
cykelløb [‘sygaljøb] sb. -et, =, -ene велосипедно състезание
cykelsti [‘sy gal,s di] sb. -en, -er, -ете алея за велосипеди
cykle [‘sygla] vb. -r, -de, -t карам колело
cykling [‘sygleri] sb. -en каране на колело
cyklist [syg’lisd] sb. -en, -er, -erne велосипедист
cyklus [‘syglus] sb. -sen, -ser, -serne цикъл
cylinder [sy’lenb] sb. -en, -e, -ne цилиндър
cølibat [søli’bdd] sb. -et безбрачие, целибат
Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: