Y

yde \!удз\ vb. -r, -de, -t правя, постигам;
давам, допринасям, дарявам; плащам
•    man skal yde, før man kan nyde I
първо работата, после удоволствията
ydelse {‘у’8зЬз\ sb. -п, -r, -те
постижение, резултат; принос, услуга;
плащане
yderdør [ydrj,doA sb. -еп, -е, -ene
външна врата
yderlig [ydoli] adj. -t, -е външен, краен
yderligere [‘ydolivo] adj. =, = освен
това; допълнителен • han slipper nok
uden yderligere tiltale той се размина
без допълнителни обвинения
yderst Yydbsd] adj. =, -е най-външен,
най-краен, последен; изключителен
•    det yderste højre крайната десница
•    du må kun bruge alarmen i yderste
nødsfald можеш да използваш
алармата сймо в краен случай • han
ligger på sit yders te \ той е на смъртен
одър
yderst [‘ydbsd] adv. много,
изключително • det er en yderst rimelig
pris това е много приемлива цена
•    han sidder yderst til venstre той e
най-отляво
ydmyg [ydjny] adj. -t, -е плах, кротък,
смирен, покорен
ydmyge \’ydpiyd\ vb. -r, -de, -t унижавам
•    han vil ikke ydmyge sig for nogen той
не иска да се унижава пред никого
ydre [убгз] sb. -t външност • han har sit
ydre imod sig неговата външност не
говори в негова полза
ydre [удго] adj. =, = външен • den ydre
verden външният свят
ymer [‘утз] sb. -еп вид кисело мляко
•    bred ymer J страшно готино (сленг)
ynde [[0пз] sb. -п очарование, прелест,
изящество
yndefuld [‘ønaful] adj. -t, -е изящен,
грациозен
ynd|et [ønsd] adj. -et, -ede обичан,
популярен • Bakken er et meget yndet
udflugtsmål бакен е обикнато място за
излети
yndig l’øndi] adj. -t, -е миловиден,
красив, очарователен
yndling [‘ønleti] sb. -en, -er, -erne
любимец
yngle [’04b] vb. -r, -de, -t размножавам
се
yngre [‘øriro] adj. komp. —> ung по-млад
yngst [‘øti’sd] adj. sup., -e —> ung
най-млад
ynk [‘øti’g] sb. -en стон, ридание
ynke [øtiga] vb. -r, -de, -t скърбя, жаля,
съжалявам (някого)
ynkelig {‘øtigali] adj. -t, -е жален, тъжен
yoga {‘jo’ga] sb. -en йога
yoghurt \fugu/d\ sb. -en йогурт
yo-yo [jojo] sb. -en, -er, -erne йо-йо
(играчка)
yo-yo-effekt [jojoefægd] sb. -en
йо-йо-ефект (напр. ту нараства, ту
намалява)
ypperst [ybssd] adj. =, -е най-хубав,
най-добър
ytre [‘ydr.o] vb. -r, -de, -t показвам,
изразявам, проявявам
ytring [yfreri] sb. -en, -er, -erne
забележка, изказване
ytringsfrihed [‘ytreiisfrijted] sb. -en
свобода на словото
yver 1’уЬз] sb. -et, -е, -ne виме
Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: